Szombat, 2018-11-17
Amatőrcsillagász honlapomja
Honlap-menü
A fejezet kategóriái
Cikkeim [1]
kedvenc cikkeim [24]
csillagászati hírek [3]
CERN-nel kapcsolatos cikkek [17]
Az OPERA kutatásokkal kapcsolatos cikkek [9]
A fénysebességen túli kutatásokkal foglalkozó cikkek [5]
Az idő dimenzió. [2]
Körkérdésünk
Értékeld honlapomat
Összes válasz: 7
Statisztika

Online összesen: 1
Vendégek: 1
Felhasználók: 0
Belépés
Főoldal » Cikkek » kedvenc cikkeim

Az új energia 7.rész
 

Tesla elektromos autója

http://www.asztralutazas.hu

PDF Nyomtatás E-mail
Írta: David Green - forditotta SID   

 
- 21-09-2008 

Részlet "David Green - Az új energia hajnala" c. könyvéből

Fordította: sid Forrás: www.asztralutazas.hu

Az 1930 – as években Tesla olyan elektromos autót épített, melynek motorja egy váltóáram működésére épített meghajtó egység volt, a találmány különlegessége azonban mégsem ebben rejlett. A kor elektromos autói a kezdeti népszerűség, hangtalan, környezetkímélő üzemmód és olcsó üzemeltetés előnyeinek fokozatos csökkenése, a sebesség és teljesítmény iránti vágy áldozataivá váltak. A belső égésű robbanómotorok ezen igények miatt fokozatosan elsöpörték elektromos tárasaikat. Tesla ekkor furcsát lépett: a mai napig mesés történetek keringenek erről az esetről, melyet számos korabeli, technikai fejlődést figyelmemmel kísérő érdeklődő - az unoka öccse elbeszélése alapján - rögzített. A különböző források kisebb eltérésékkel a következő történetet írják le:

Tesla a már fent említett elektromos motorral ellátott autó tesztelésére hívta meg Európából osztrák származású unokaöccsét, aki képzett pilóta volt. Műszaki fejlesztések iránti érdeklődésének kielégítésére fogadta el nagybátyja meghívását az elektromos autó tesztelésére.

Tesla a szóban forgó autó villany-motorjának meghajtásához különös erőforrást épített: egy utcai elektromos üzletből néhány alapvető kelléket - úgymint vezetékek, csövek, áramkörök, egy pár antenna – beszerezve egy ölben elférő, körülbelül a korabeli rádió nagyságú készüléket alkotott, miközben a két antennát mintegy „áramszedőként” a levegőbe meredve az autó hátsó részéhez illesztette. Miután furcsa készülékét két vastag kábellel az autó motorjához kapcsolta, kijelentette: ’ Most már van energiánk a vezetéshez ’ Az energia forrását illetően a következőket mondta: „misztikus sugárzás, ami az éterből jön”, valamint láthatóan lelkesen beszélt erről az új energiáról, azt állítva, hogy az ”végtelen mennyiségben elérhető” 

„Azt nem tudom még, hogy mi a forrása, de az emberiségnek hálásnak kellene lennie, hogy jelen van” – mondta

Tájékoztatta unokaöcsét, hogy a készülék nemcsak az autó energiaforrását képes biztosítani örökre, de alkalmas egy háztartás energiaszükségleteinek ellátására, úgy hogy még fennmaradó energiát is biztosít.
 
Az autót ezután felváltva vezetve, több tíz mérföldön át tesztelték, közben az egyébként zárkózott Tesla is megnyílt unoka öccse jelenlétében és beszélni kezdett tervéről, mely szerint tárgyalásokat folyatatott egy nagyobb hajó-építő céggel, hogy hajót lásson el az éppen vezetett autó motorjának és energiaforrásának nagyobb testvérével. A készülék – Tesla szándékai szerint, – megfelelő méretezéssel - alkalmas volt repülőgépek, hajók, autók üzemeletetésére is. A bőséges tiszta, és hatásos új energia előállítására vonatkozó tervei azonban abban a korban még nem valósulhattak meg.  

Ha jobban belegondolunk, ami ekkor történt, az valószínűleg érthetően döbbentette, sőt ijesztette meg a közvéleményt, pontosabban az akkori tudatosságot. Gondoljunk csak bele, míg maga az elektromosság sem volt „idősebb” egy fél emberöltőnyinél, Tesla máris egy teljesen új korszak kezdetét vezette volna be olyan technikai és energia előállítási lehetőségekkel, melynek megértéséhez a kor embere, illetve tömegtudata nyilvánvalóan nem volt elég fejlett.

Az autó a különös szerkezetével ugyanis kilencven mérföldes sebességre volt képes, energia, azaz üzemanyag utántöltése nélkül!


Élete utolsó évtizedeiben, mikor az új energia megvalósítását tűzte ki céljául, egy olaj alapú energia termelési rendszerre berendezkedő világ szemében népszerűtlenné vált, gyakran túl misztikusnak és érthetetlennek tartották, s valljuk be, nem kevés üzleti érdek fűződött ahhoz, hogy új energiás elven működő motorja feledésbe merüljön. Hiszen az olaj korlátozott mennyiségben áll rendelkezésre, így mindenkori tulajdonosainak lehetőséget biztosít vagyon felhalmozására, sőt, az energia tulajdonképpeni birtoklásával az aktuális hatalmi eszközök megszerzésére.
 

A második ipari forradalom folyamán az olaj, a fekete aranyra épülő gazdaság éppen hatalmas fejlődésnek indult, az emberi tömegtudat halmaza pedig nem volt képes megérteni Tesla találmányának működési elvét, illetve annak hihetetlen lehetőségeit gazdásági, társadalmi szempontból sem.

Tesla szerette volna az emberiséget mindettől függetleníteni, hitt benne, hogy az energia mindenkinek univerzális, vele született joga, s hogy az új energia merőben megváltozott gazdasági, társadalmi struktúrát, igazi szabadságot biztosít a bolygón élők számára.

1943 –ban New Yorkban, halála után, egy nappal, óriási laboratóriuma - érdekes módon – leégett, maradékait pedig földdel tették egyenlővé, elpusztítva feljegyzéseit és kísérleti felszerelését.

Nikola Tesla, hihetetlen képességű briliáns elme, aki joggal érdemelné meg, hogy nevét első helyen említsék meg a történelem és fizika könyvek oldalain, mert megdöbbentő számú gyakorlati találmányai olyan mértékben alakították ki mai életminőségünket, melyek – ezt a fenti tények ismeretében bátran kijelenthetjük – a világon egyetlen más tudóséhoz sem hasonlíthatóak.

Fordította: SID

"Amennyiben az ilyen és ehhez hasonló cikk írói, illetve fordítói munkát anyagilag is támogatni tudod,
hálás köszönettel tartozunk Neked, s a Fény ragyogja be életed minden percét!"

sid

SID szla száma: 11773401 60008004

Az S&M 1000-2500 házi energiaellátó készülék

Újdonság szinyo Szerző: "Egy több akuból álló akkubank és energiatermelő készülék rövid leirása, készítőinek elérhetősége

Magyar srácok találmánya, ami állításuk szerint 200% os
teljesítménnyel dolgozik. Ha mindez igaz, joggal viselheti az új energiás találmány címet, mégha nem is perpetum mobile.

A készülékről, feltalálóiról bővebben az alábbi linken olvashatsz, ahol meg is rendelheted magadnak:

www.ingyenenergia.extra.hu

ÚJ Energia Mozgalom I. - Mi is az az Új Energia?

http://shaumbra.wire.hu

Új Energia Mozgalom
www.newenergymovement.org

Az összefoglaló néven, röviden új energiának nevezett technológiák határozottan megkülönböztetendőek a hagyományos alternatív energiaforrások rendszereitől.(szél víz nap etanol stb.)

Ezen innovatív energia rendszerek új osztálya számos tudományos részterületet felölelve, működésüket és teljesítményüket a mindenhol jelenlévő univerzumi energiára csatolódva érik el, illetve fejtik ki. Ez a teljesítmény magán a kozmoszon, kozmikus energián, mint a közel végtelen erőforrásokkal rendelkező éter, illetve „űr” tárházán alapul.

Az új energia kifejezés olyan technológiák sorait foglalja magába, melyek tisztán evolúciós lépésnek tekinthetőek a természet és energia tulajdonságait, felhasználását illetően.

Az Új Energia Mozgalom célja hogy figyelmet irányítson a kezdeti stádiumban lévő energiatermelés reneszánszára, illetve hogy ezt a közéleti érdeklődés középpontjába helyezve pozitív társadalmi szemléletváltást érjen el.

A mozgalomról

Az új energia mozgalom célja hogy tanulmányozza, köztudatban elterjessze a fejlett, tiszta, és fenntartható energiaforrások technológiáit egy veszélybe sodort bolygó számára.
Felismeri, hogy komplex, globális problémák megoldásának lehetősége az emberi civilizáció energiatermelési és felhasználási módszerének átalakításában rejlik. Az emberiséget egy fejlettebb, tudatosabb gazdaság és társadalom irányába szeretné vezetni, mégpedig az izgalmas Új Energiás kutatások és fejlesztések segítségével.

2. A jelenlegi modell

A napjainkig uralkodó nézet szerint az univerzum energiája természeténél fogva véges. Eddig úgy gondoltuk, az energiát önkorlátozó vezérlő folyamatok irányítják, és az esetleges anomáliákat, eltéréseket figyelmen kívül hagyhatjuk. Ugyanakkor ezekben az anomáliákban találhatjuk meg a jelen fizika törvényekre vonatkozó kivételeket.

A tudomány fejlődése a kísérletek megfigyelésén alapul. Azért hogy az előző korok tudása beilleszthető legyen, egy közös elméletet kellett kialakítani. Mindez a termodinamika 2. sz. törvénye körül csoportosul, amely jelenlegi értelmezése alapján feltételezi, hogy az Univerzum az ’entrópia’-ként (rendezetlenségi elv) ismert állapottól „szenved”. a sok, ennek ellentmondó jelenség ellenére feltételezi, hogy az energia sosem jelenhet meg a tér egy pontjában anélkül, hogy valamely más pontból eltűnne. Ez a napjainkban elhaló elmélet nem teszi lehetővé a „perpetuum mobile”, azaz az örökmozgó létezését, amely önmagát látja el a mozgásához szükséges energiával, mi több ezen túl még energiát is termel.

A 2. sz. törvény relativitásra épülő dogmája egyszerűen a következőt mondja: „Minden energia átalakul az egyik formából a másikba, sosem jön létre és sosem lehet megszüntetni”.

A 2. sz. törvény a továbbá azzal a feltételezéssel él, hogy az Univerzum, mint egész, egy önmagában zárt rendszer, amelybe (bár ez természetesen nem bizonyított) nem „folyhat be” energia. Ez a feltételezés alapvetően egy metafizikai megközelítés. Ha a tapasztalás a tudomány alaptétele, hogy kerülhet hogy egy ilyen meg nem alapozott feltételezés ennyire dogmatikus módon a racionális, tapasztalati úton tudást kereső ember világképébe?

Úgy tűnik, ezen megállapítások egy általános megegyezésen alapulnak, amely a 200 évvel korábbi gazdasági fejlődést tükrözi. Ahogy minden jelenleg is használatos találmány alacsony hatásfokú és magas energiafogyasztó, a tudományban nincs előzménye az „Új Energia” eljövetelének – amely nem szennyező, teljesen megújuló energia a térből. Számtalan példa létezik az ilyen új és működő technológiákra, amelyek nem illenek bele a jelenleg uralkodó elméletekbe.

http://youtube.com/watch?v=efCelx7qe_M

Mindaz, ami vár bennünket, az a tudomány reneszánsza, amely átlépi az eddig ismert határokat, új modellt és mintákat hozva létre.

3. Szétoszlandó mítoszok

A tudományos, kozmológiai világképünk kialakulása során fontos annak megértése és tudatosítása, hogy legtöbbször az előzetes koncepció-alkotás határolja be a megértésünket.

A természet megértésében az egyik legalapvetőbb félreértés – amelynek immár bérelt helye van a fizikai alaptételek között – az ekvivalencia elve. Ennek alapján a 746 Watt elektromosság egyenértékű 1 LE (Lóerő) mozgási energiával, amely egyenértékű 10.694 kcal hőenergiával. Ezek az alapértékek a termodinamika alapjait alkotják, az energia jelenlegi felfogásából, ill. megközelítéséből származnak.

A természetben azonban számtalan olyan jelenség létezik, amely nem illik bele az energia e módon való értelmezésbe. Az Új Energia Mozgalom kifejezett célja ezen felfogás megváltoztatása és beillesztése a tudományos ismeretekbe.

Az ekvivalencia elvét Einstein dolgozta ki, hogy egyesítse a természet két egyértelmű tulajdonságát: a gravitációt és a tehetetlenségi erőt. Mivel hiányoztak a kísérleti tapasztalatok ara vonatkozóan, hogy a két erő különböző, Einstein azzal a feltételezéssel élt, hogy ezek azonosak. Paradox módon pont ő maga tette hozzá mindehhez, hogy „100 kísérlet sem adhat bizonyítékot az elméletemre, de ugyanakkor akár 1 is romba döntheti azt”.

Valóban, ilyen kísérletek léteznek, és annak ellenére, hogy már korábban sikerült őket megvalósítani, ekvivalencia hamis elvének trónjáról csak napjainkban kezd igazán meginogni. A jelenlegi tudományos világ feladata az, hogy Einstein a fentiekben jelzett kísérleti tapasztalatokon alapuló filozófiáját az Új Energia területére átültesse.

A Kvantumelmélet kimondja: ahogyan vizsgáljuk a világot (azaz amilyen eszközt vagy módszert használunk a megfigyelésére) az meghatározza a valóság megjelenési formáját. A fentiekből logikusan következik, hogy az az eszközpark, amit az energia előállítására használunk, eleve nem teszi láthatóvá a kozmikus energia létét, ill. tulajdonságait. Így következik a fentiekből azon hamis előfeltételezés, miszerint nem lehet több energiát,- mint a vonatkozó ekvivalens mennyiség -, egy kísérlet során kinyerni vagy előállítani. Kvantumelmélet alkalmazása során mindez önbeteljesítő jóslatként valósággá válik.

Maga Einstein mondta: „egyetlen egy probléma sem oldható meg azon a tudatossági szinten, amelyen az keletkezett”

Egy másik jelentős hibás felfogás az, hogy az univerzum, az űr üres. Ennek cáfolataként napjainkban egyre inkább világossá válik, hogy az űr rendelkezik a legnagyobb energiasűrűséggel, mint minden létező alapja, a teljes potenciál tárháza.

Einsteint és a relativisztikus világnézetet megelőzően a természeti törvények vonatkozásában az elfogadott általános megközelítés az Éteri Fényenergia létezése volt. Az elképzelt viselkedése rokon vonásokat mutat a jelenleg kvantum-vákuum ként ismert jelenséggel – az abszolút potenciál alapja, amely a fizikai univerzum minden pontján minden erőforrását tartalmazza. Az energiának egy ilyen kimeríthetetlen forrása kell, hogy létezzen, hiszen ez az energia megnyilvánulások felelősek azokért az anomáliákért, amelyek a fentiekben már említett Új Energia technológiák során kerülnek kihasználásra.
A fentiek tükrében tehát elég egyetlen kísérlet, amely ellentétben áll a Termodinamikai alapelvekkel – azaz a bevitt energiához képest többletenergiát képes termelni – és amely elindít minket azon az úton, amely során az energiára úgy kell tekintenünk, mint a kimeríthetetlen potenciál egyedi megnyilvánulási formája. Egy gép hatásfoka úgy lesz mérhető, hogy mennyit képes hasznosítani ebből a végtelen potenciállal rendelkező, Kvantum-mezőből.

Folyt. köv.

Új Energia Mozgalom II. - Az Új Energia úttörői

Fordította, ill. összeállította: Atesz666 és Sid
www.asztralutazas.hu

A fordítás a www.newenergymovement.org honlapról származik. Mindenki kedve szerint terjessze illetve promotálja az oldalt, hogy minél előbb Új Energiánk lehessen!

Az Új energia úttörői

Az Új Energia Mozgalom szervezetre hárul annak a felelőssége, hogy azonosítsa és minősítse azon technológiákat, amelyek magukban hordozzák az energiatermelés forradalmasítását, még nem vagyunk abban a helyzetben, hogy végleges álláspontot tudjunk közvetíteni. A hatások széles skálája és az eszközök sokasága nem tette lehetővé a pártatlan vizsgálatot, így elsődleges fontosságú a köztudattal minél szélesebb körben megismertetni ezt a napjainkban kivirágzó jelenséget, ill. technikákat és gépeket. Néhány (a szervezet által) elismert, kiemelkedő új energia résztvevőt az alábbiakban mutatunk be.

Tesla

Nikola Tesla (1856-1943) géniusz, kristálygyermek, aki világunkat fénybe borította. Felfedezései az un. ’váltakozó polifázisú áram’ területén - mint ismeretes - új korszakot hoztak az emberiség történelmében. Az USA-ban kezdve, majd a világ többi részében folytatva átvezette Földünket a modern ipari korba.
.
Tesla 700 szabadalmat jegyzett az USA-ban és Európában. Felfedezései többek között magukban foglalják az un. „Tesla tekercset”, a fluoreszkáló fényt, az elektromos energia vezeték nélküli továbbítását, a rádiót, a távirányítást (szellemi potenciáljának illusztrálásaként, egy példa: távirányítással működő robotot épített egy olyan korban, ahol az emberek gyertyával világítottak és lovas kocsin jártak… ez valami egészen döbbenetes. a ford.) a kozmikus rádió-hullámok felfedezését és az ionoszféra tudományos célú felhasználását.

Tesla tudta, mindent átható éteri energia létezik. Úgy érezte, az éter mindig is mozgásban van és ez a mozgás az elektromosság alapja. Minden elektromos és mágnese jelenséget a molekuláris szintű elektrosztatikus erőkre vezetett vissza. Amikor megkérdezték tőle, hogy volt képes ennyi ötletre egyszerűen csak annyit mondott, hogy minden esetben erősen vágyott arra, hogy az adott dolgot felfedezze. Hetek, hónapok vagy évek elteltével, amíg az adott ötlettel és annak megvalósításával foglalkozott elérkezett a második lépés. Ekkor belsőleg megérezte, hogy most már képes a problémát megoldani és így a részletek immár tudatosan a felszínre jöttek. Ezen a ponton képes volt az eszközöket vizualizálni, láthatóvá tenni és így az eszköz később megépíthetővé vált. 30 év hasonló típusú ’csatornázása’ következményeként soha nem volt olyan találmánya, amely ne működött volna.

Hitvallása volt: „Az elektromos energia mindenütt ott van, kimeríthetetlen mennyiségben. Képes a Föld teljes eszközparkját működtetni a szén, olaj, gáz és egyéb hagyományos energiaforrások nélkül”

Linkek:
http://www.teslatech.info - angol
http://www.gifnet.org – Az egyik legszínvonalasabb Új Energia oldal - angol

Eugene Mallowe

Az MIT tudományos munkatársa volt, az Infinite Energy (Végtelen Energia) c. lap
alapítója és szerkesztője, a New Energy Foundation (Új Energia Alapítvány) elnöke. Mivel szemtanúja volt a természetes Hideg fúzió megvalósíthatóságának hivatalos úton történő eltitkolásának az MIT-on, az Új Energia legelső ügyvivője lett a modern világban. 2004 májusában brutálisan meggyilkolták.

Mallowe fáradhatatlan és lelkes támogatója volt azon ötleteknek és embereknek, akik a tudomány fő áramából kirekesztettek, különösen az Új Energia területén elért eredményeik miatt. Nagyon fontos volt a hideg fúzió kutatásának korai szakaszában írt könyve (Fire from Ice, Tűz a Vízből), amely ráirányította a közvélemény és a tudós társadalom figyelmét az elért eredményekre, továbbá Pons és Fleischmann kísérletei körüli érvekre és vitákra. Létrehozta a már említett IE Magazint, amely fórumot biztosított olyan ötletek és viták számára, amelyek a tudomány fő csapásirányán kívül estek.

Linkek:
http://www.infinite-energy.com – Végtelen Energia c. lap oldala - angol

A hidegfúzióról:
http://www.freeweb.hu/hmika/Lexikon/Html/Hidegfuz.htm - magyar
http://depalma.pair.com/discussions.html (néhány szó a hideg fúzióról, De Palma, - lásd később - elmélete szerint) - angol

A tudományban fontosak voltak számára azok az értékek, amelyek ő korában kihalófélben voltak, melyek napjainkban élednek ujjá: a kíváncsiság, lelkesedés, egymás bátorítása és azon képesség, hogy az új energia lehetőségeit ki is használjuk.
Sok kollégáját megihlette, nemcsak azzal, h kreatívak, becsületesek és őszinték legyenek a hideg fúziót kutatva, hanem a tudomány más, vitás határterületein is.
Fontosak voltak számára az élet valóban értékes dolgai is: őszinteség, barátság, az igazság keresése és az önmagunkhoz való hűség.

Bruce De Palma (1935 – 1997)

Az MIT előadója valamint a Polaroid vállalat Fénykép K+F részlegének vezetője volt. Úttörő munkát végzett a forgás természetével kapcsolatban, a mágnesességgel és az űr fizikájával kapcsolatban. Felfedezte a ’változó tehetetlenség’ elvét, mely során cáfolatot adott Einstein azon feltételezésére, amely egyenlőségjelet tett a tehetetlenségi és gravitációs tömeg közé. Életének utolsó 20 évében a homopoláris generátor anomáliáival foglalkozott.

Linkek:
http://depalma.pair.com/index.html: - angol

John Worrell Keely

19. századi hangmérnök Philadelphiában élt 1872-től haláláig, 1898-ig.

Ezen időszak alatt a helyi sajtó és különböző nemzeti magazinok, valamint számos vagyonos emberbarát is felfedezte és segítette. Ugyanakkor a Scientific American lap és számos tudós is gyakorta kirohanást intézett ellene, azok, akik nem tudták sem megcáfolni, sem megismételni a kísérleteit.

Halálakor lecsaptak a laboratóriumára annak reményében, hogy bizonyítékokat találnak a csalásra: rejtett csöveket vagy valami ilyesmit keresve a falakban és a padlóban.

Keely a hullámok rezonanciát és az egyes fázis-egyesüléseket felhasználva az alábbi jelenségeket volt képes demonstrálni:

- 3 csepp víz azonnali felrobbantásával 29.000 font/négyzethüvelyk energiát előállítani

- a kvarc-kristály szétbomlasztása hanghullámok segítségével (ezt az óta újra felfedezték: a szennyező anyagok csökkentése a finom porokban hanghullámokkal)

- forgómozgást sikerült előállítania hanghullámokkal (a modern időkben a Panasonic szabadalmaztatta, mint ultrahangos motor)

- az általa ’éterikus folyam’-nak nevezett energia megcsapolás, amely a gépeit működtette (vegyük észre, ez gyakorlatilag egy az egyben Tesla elmélete is)

- izzó kék fény előállítása folyadékban hanggal (amit újonnan felfedeztek, immáron ’szono-lumineszcencia’ néven nevezve)

- összetett, több frekvencián is működő motor (amelyet később Tesla a saját többfázisú motorjának kialakításhoz használt)

- pneumatikus ágyú bemutatója, amelyet rugó és egy különös plazma kipárolgás azonnali robbanása működtetett

- akusztikus alapú repülő gépezet, amely kormányzati szemtanúk jelenlétében önmagában lebegett és mozgott; valamint egyéb más találmányokat.

Linkek:
http://www.keelynet.com/ - angol

Viktor Schauberger

(1885 - 1958) természettudós volt, akinek ötletei jelentősen megelőzték korát. Fiatal korában, mint erdész dolgozott az osztrák Alpokban, amikor az még igazi vadon volt. Az ottani „zord-természeti” megfigyelések jelentős hatással voltak a munkásságára.

Schauberger természeti megfigyelései a víz. mint élő anyag – amely energiával látja el a szerves és szervetlen életet – alapvető tulajdonságain alapulnak. A vizet gyakran, mint a „élő szervezetet” jellemezte. Megközelítés, amely a költők és a filozófusok körében nagy sikert aratott, de a hagyományos tudomány nem értékelte.

Szerette a fákat és a természetes erdőket, mint a víz bölcsőit. Felhívta a figyelmet arra, hogy az erdőirtás kimeríti a vízháztartást és megszünteti a termékenységet, amely végeredményben elsivatagosodást és klímaváltozást okoz. Azzal érvelt, hogy amikor a természetes ökológiai rendszer egyensúlyban van, akkor a kreativitás virágzik, összetettebb életformák képesek kifejlődni, és egy univerzális rend és stabilitás is jelen van.

Viktor előre látta, hogy amint az ember egyre inkább a természettel szemben cselekszik, az ökológiai rendszer egyre betegebb lesz, az emberi társadalmak összeomlanak – erőszak, kapzsiság és járványok kíséretében.

Felfedezése, miszerint az élő vízben hatalmas energetikai potenciál rejlik vezette őt az „összeroppanás” (amely az ős robbanás ellentéte) technológiájának kifejlesztéséhez, amely a meghajtás forradalmian új formáját használja, és egy eszköz segítségével az élettelen vizet a hegyi források erejével rendelkező gyógyvízzé változtatta. Az örvényekkel és az összeroppanással foglalkozva lehetővé vált új termékek kifejlesztése, amelyek fenntartható és gyógyító energiával láthatnak el minket. Ezzel párhuzamosan megmutatta azt a tudományos irányvonalat, amely az energiatermelés forradalmasítása mellett a környezetünk meggyógyításához vezet.

A náci rezsim és néhány amerikai üzletember is megpróbálta a felfedezéseit kihasználni, s az ezzel járó feszültségek a találmányok eltűnéséhez és Viktor idő előtti halálához vezettek.

Viktor hitvallását az alábbiak fogalmazzák meg: „Fel kell szerelnem azokat, akik a védeni és óvni kívánják az életet, olyan energia-forrással, amely olyan olcsón állít elő energiát, hogy a (nukleáris) maghasadás nemcsak gazdaságtalan, hanem nevetséges is lesz. Ez az feladat, amelyet kitűztem magam elé ebben a rövid életben, ez az, ami még maradt”

Linkek:
http://inventors.about.com/od/sstartinventors/a/Schauberger.htm - angol

Wilhelm Reich

Hitvallása: „Nagyon jól tisztában vagyok azzal, hogy az emberi faj tudott az életet tápláló univerzális energia létezéséről már eonokkal ezelőtt. A természettudomány alapvető feladata ezen energia felhasználhatóvá tétele. Ez az egyedüli különbség az én jelen munkásságom és az azt megelőző tudás között.”

A harmincas években Wilhelm Reich – osztrák pszichológus, pszichoanalitikus és tudós – felfedezett egy új és hatalmas biológiai energiát. Az ezt követő időszakot ezen energia tulajdonságainak és törvényszerűségeinek kutatásával töltötte. Reich bebizonyította, hogy ezen energia jelen van az emberi testben, és kimutatta az atmoszférában is.(Ezt különösen kiemelném, mivel egyike azoknak, akik elsőként kapcsolják össze tudományos kutatásaikat illetve azok működési elveit az emberi testben is megtalálható energiával. a ford.) Kifejlesztette azon eszközöket, amelyekkel megfigyelte és összegyűjtötte. Az így nyert energiát aztán felhasználta a rák-gyógyítástól kezdve a motor meghajtáson keresztül az időjárás kísérleteihez.

„A tudományos témák bizonyítása csak hosszadalmas, pontos és tisztességes megfigyelések során, a vélemények barátságos megvitatásával lehetséges, sosem pereskedéssel… Az ember joga a tudáshoz, a tanuláshoz, a kérdezéshez, jóhiszemű hibák elkövetéséhez, az érzelmek kimutatáshoz biztosított kell, legyen, amennyiben a SZABADSÁG szó többet jelent egy üres politikai frázisnál.”

Reichet munkásságáért nyilvánosan megszégyenítették, bebörtönözték, ahol szívelégtelenség miatt meghalt.

Néhány további link:
http://www.spiritofmaat.com/archive/feb2/kaplan.htm - Stephen Kaplan, az Új Energia Mozgalom alelnöke, (vajon milyen származású lehet ) rövid összefoglaló oldala a Nullpont Energiáról. (nekem nagyon szimpatikus, rövid és érthető. a ford.) – angol

Forrás: www.asztralutazas.hu

"Amennyiben az ilyen és ehhez hasonló cikk írói, illetve fordítói munkát anyagilag is támogatni tudod és szeretnéd, hálás köszönettel tartozunk Neked, s Fény ragyogja be életed minden percét!"

Sid számlaszáma:

11773401 60008004
"

Új Energia Mozgalom III. - Az Új Energia megvalósulása

Fordította, ill. összeállította: Atesz666 és Sid
www.asztralutazas.hu

A fordítás a www.newenergymovement.org honlapról származik. Mindenki kedve szerint terjessze illetve promotálja az oldalt, hogy minél előbb Új Energiánk lehessen!

Mit ígér az új energia a jövőre nézve?

- 1. Az ökológiai egyensúly visszaállítása

Az Új energia eljövetelével az emberiség többé nem szorul arra, hogy alapvető energiaszükségletét az erősen korlátozott földi készletekből nyerje. Következményképp a fosszilis tüzelőanyagok nem szennyezik többé a légkört, ezáltal az üvegházhatás fokozatosan visszafordítható.

A helyi fenntartható önellátás veszi át a globális kereskedelem eddigi központi szerepét. A természet megőrzése központi figyelmet kap az Új korban, az életminőség biztosítása előtérbe kerül. A fenntarthatóság elve támogatja a megújuló és a biológiailag lebomló energia-források használatát a lakóhelyek, az autók és az ipar minden területén. Ahol eddig hulladékkal mérgezték a környezetet, ott a biológiai „újjáéledés” segít abban, hogy a természet visszaálljon eredeti állapotába. Valójában abban a pillanatban, amikor az emberiség befejezi a szénhidrogén alapú és a nukleáris energia-források használatát, egy olyan társadalmi lendületet hoz létre, amely során valódi, bolygószintű megújulás veszi kezdetét.

- 2. Politikai stabilitás és valós remény a világbéke elérésére

Amint a regionális (helyi) gazdasági függetlenséget sikerül elérni az Új Energia bárhol elérhető forrásainak felhasználásával, az alattomos, mindent elborító globális monokultúra elveszíti létjogosultságát. Ezzel párhuzamosan megnő az igény a helyi közösségek autonómiájára és önmeghatározó szerepére, amely az ott élő emberek számára megújult értelemmel tölti fel a közös érdek fogalmát - amely túlmutat az egyszerű gazdasági fejlődésen. Azok a törekvések, amelyek esztétikai vagy még inkább filozófiai fejlődésként jellemezhetőek, helyettesíthetik azt a korábbi felfogást, miszerint a gazdasági gyarapodás csak a meglévő természeti erőforrások áruba bocsátásával érhető el.
A tisztán tudás-irányultságú gazdaság a kereskedelem újjászületését hozhatja magával. A gazdasági fejlődés ezen formája az emberi potenciálra alapoz, elősegítve annak fejlődését, egyúttal megvéd a munkaerő kiválasztottak általi kizsákmányolásától. Épp úgy, ahogy a legnagyobb biológiai sokszínűség megőrzése kiemelkedően fontos a fajok kihalásának megakadályozásában, a kulturális sokszínűség a fenntartható fejlődés ugyanolyan érzékeny és meghatározó pontja.

Az Új Energia a világ számára a végtelenül sokféle és színes kultúrák békés együttélését hordozza magában, szemben az egységes világtársadalom homogenizált, mesterséges korlátozások által fenntartott szolgaiságának képével.

- 3. Robbanásszerű gazdasági növekedést a természet és az emberi tényező kihasználása és megrövidítése nélkül

A világ legtöbb politikai harca a hiány és ezt követő szükségszerű versenyhelyzet elvén alapul. Ezek az elvek ugyanakkor az emberi kapcsolatokra is nagyon nagy hatással vannak. A bőséges és kimeríthetetlen energiaforrások eljövetelével (amik világunk összes gazdaságát egyformán segítik) a szociális különbségek és súrlódások eltűnnek.

Az Új Energia által beharangozott, eddig példa nélküli fellendülés az egyenlőség elvének újjáéledését, a humanitárius emberközpontúság és teljes körű, bölcsességen alapuló kultúrák létrejöttének ígéretét hozza magával.

Ennek a jövőképnek elkerülhetetlen eredménye az emberek mindenre kiterjedő, békés egymás mellet élése. A hadseregek erőforrásainak és tartalékainak békés felhasználásával megvalósulhat a megfélemlítésen alapuló társadalmak átalakulása egy szociálisan egyenrangú emberekből álló közösséggé. Miért lenne szükség zsarnoki szabályokra akkor, amikor az - Új Energia által - az élet mindenki számára ugyanúgy élvezhetővé válik?

- 4. Az elméleti fizika radikális, új alapokra való helyezése, mely új korszakot nyit kutatás és fejlesztés, illetve szociális fejlődés terén

Amikor a világűr, mint minden potenciális energia tárházának léte megerősítést nyer, és ez az ősi forrás az emberi elme által kiaknázásra kerül, számos jelenleg uralkodó tudományos elmélet újragondolásra szorul.

Ahelyett hogy a kozmológiai elméletek és koncepciók helyességéről kelljen vitázni, a tudomány új szerepe a fejlesztés és új találmányok kialakítása lesz. Kreatív meglátások és elméletek tömege keletkezik, amik a régebben anomáliákként azonosított jelenségeket egy egyszerű, mindenki által felfogható elméletbe egyesíti. Az alapvető fizikai igazságok és a természet filozófiája kiszorítják a jelenlegi ál-okoskodást és a múlt intellektuális eszmefuttatásait, mindenki előtt felfedve az egyszerű igazságot. Ezek segítségével a tudományban alapvető szemléletváltásra kerül sor, a jelenleg elfogadott elméletek területén, illetve tudományos kutatásokban, robbanásszerűvé téve a közeljövő technikai fejlődését.

Előrelátható, hogy az űr megfelelő értelmezése (azaz az alapvető, ősi energia létezésének tudatosulása) magában foglalja mindazon lehetőségek csíráit, amit a tudományos-fantasztikum valamikor is megfogalmazott: antigravitáció, irányított erőterek, fénysebesség-közeli űrutazás és kommunikáció, teleportálás, új anyagok létrehozása (fúziója). A tudomány radikális újrafogalmazása, miszerint létezik a határtalan, mindenhol elérhető energia, a Termodinamikai törvények újragondolását hozza magával. Ekkor, a fentiek tükrében, azon bizarr elmélet, miszerint a Világegyetem lassan saját magába zuhan vissza (a rendezetlenségi elv növekedése miatt) divatjamúlttá válik.

- 5. Pszichológiai és spirituális reneszánsz, újraéledés

Az emberiség egocentrikus hozzáállása eddig nem tette lehetővé számunkra, hogy meglássuk közös, születésünktől fogva létező jogainkat. Az Új Energia jelenlegi megközelítésével – amely a valóság korábban nem látható alapjait teszi hozzáférhetővé – ezen jogok és kötelességek látványosan a felszínre kerülnek.
A fentiek alapján a rendelkezésre álló életigenlés választása újra felizzítja az önzetlenség lángját, szétoszlatva a félelmet és kapzsiságot. Ekkor a kollektív tudatosság emelkedése ember és ember közötti kapcsolatokban is kialakítja a közös jó megteremtésének vágyát, túlmutatva az eddigi erkölcsi akadályokon.
Amennyiben minden kapcsolatunkban a tökéletességre törekszünk, beleértve például a kevésbé „jelentős” állatfajokkal és a Teremtés parányai élőlényeivel való kapcsolatainkat is, jutalmul a tökéletes szimmetriát, az egységes világot kapjuk meg.
A jelenlegi tudományhoz szigorúan ragaszkodók számára ezek a szavak kizárólag csak poétikai (eszmei) jelentőséggel bírnak, mindenféle gyakorlati jelentés nélkül. Ugyanakkor, szigorú szociális etikai érzék, spirituális emelkedettség az Új Energia elidegeníthetetlen velejárója kell, hogy legyen.

Az Új Energia nem közelíthető meg csupán a mechanikai fejlesztések hatásainak vizsgálatával, hanem önmagunk vizsgálata is alapvetően szükséges működésének megértéséhez. Annak a gondolatnak kell mindenekfelett uralkodóvá válnia, hogy hogyan lehetünk leginkább az emberiség közös hasznára?
Ebben az értelemben példaként szolgálhat az orvosi eskü (a Hippokratészi Eskü eredeti üzenete), amelyet a tudósoknak is el kellene fogadniuk és magukra érvényesnek tartaniuk. Ennél még fontosabb, hogy az élet igazi mozgatórugójának – azaz a kozmikus tudatosság fejlődésének elősegítése – mélyen be kell, hogy épüljön a tudományos gondolkodásba. Ez az, amely napjainkban már elkezdődött, a spirituális misztikum és a Kvantum-elmélet egyesítésével, közös alapra hozásával.

Tudásunk tökéletesítése, az isteni és univerzumi rend tapasztalásain kell, hogy alapuljon, melyhez a szívünkön keresztül vezet az út.

 

 

Kategória: kedvenc cikkeim | Hozzáadta:: tegelysajto (2012-06-19)
Megtekintések száma: 1215 | Hozzászólások: 1 | Helyezés: 0.0/0
Összes hozzászólás: 0
Név *:
Email *:
Kód *:
Kosár
A kosarad üres
Keresés
Barátaink:
  • Honlap létrehozása
  • Ingyenes online játékok
  • Online Munkaasztal
  • Oktató videók
  • uCoz Rajongók Oldala
  • Copyright MyCorp © 2018
    Ingyenes webtárhely uCoz